Care este scopul acestei Politici privind confidențialitatea?

Envisia vă respectă confidențialitatea și și-a luat angajamentul de a vă proteja datele cu caracter personal. Scopul acestei Politici privind confidențialitatea este să vă ofere informații despre modalitatea în care Envisia colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin:

a) utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor Envisia, inclusiv orice date pe care le-ați putea furniza prin intermediul site-urilor Envisia când ne trimiteți o solicitare sau achiziționați un produs ori un curs/program (online, în persoană sau învățare la distanță), indiferent dacă în nume propriu sau în calitate de angajator;

b) înregistrarea la, achiziționarea sau utilizarea oricăror produse și/sau servicii Envisia (inclusiv, fără limitare, cursuri, programe sau materiale de studiu, în orice format);

c) utilizarea de către dumneavoastră a canalelor de socializare Envisia și

d) trimiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal către Envisia prin orice mijloace.

De asemenea, această Politică vă va informa despre modalitatea în care utilizăm datele cu caracter personal, cum le protejăm, care sunt drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și cum sunteți protejați de lege.

Este important să parcurgeți această Politică privind confidențialitatea împreună cu alte politici pe această temă sau notificări privind prelucrarea corectă, pe care le-am putea trimite în anumite situații, când colectăm sau prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a fi pe deplin conștienți de motivele pentru care utilizăm datele dumneavoastră și modalitatea în care facem acest lucru. Politica privind confidențialitatea completează alte notificări și nu este menită să le anuleze.

Această Politică privind confidențialitatea include următoarele informații:

1. CINE SUNTEM?

2. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

4. COLECTAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

5. UTILIZAREA DATELOR DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

6. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

7. PĂSTRAREA DATELOR

1.Cine suntem

Envisia este responsabilă de datele dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare, când folosim exprimări, precum „Envisia”, „noi”, „pe noi” sau „nostru”, în această Politică privind confidențialitatea, ne referim la Envisia Services SRL.

Această Politică se aplică oricărui site Envisia, inclusiv oricăror subdomenii pe care le vom pune la dispoziție din când în când, inclusiv site-urile Envisia.eu și toate profilurile de socializare ale Envisia („Website(-uri)”).

Informații de contact

Dacă aveți întrebări despre această Politică privind confidențialitatea, inclusiv orice solicitări privind exercitarea drepturilor dumneavoastră, contactați-ne utilizând următoarele informații de contact: contact@envisia.eu .

ENVISIA SERVICES SRL

CUI 37966197

J29/1847/2017

Adresă : STR. MALUL PRAHOVEI 799 B, Cornu de Jos, Prahova

2. Informații importante despre această politică

Modificarea Politicii privind confidențialitatea și responsabilitatea dumneavoastră de a ne informa cu privire la modificări

Această Politică privind confidențialitatea stabilește drepturile dumneavoastră în baza Regulamentului UE privind protecția datelor 2016/679 (RGPD) și a oricăror reglementări naționale și europene privind protecția datelor (denumite, în cele ce urmează, „Legislație”).

Este important ca datele cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră să fie exacte și actuale. Vă rugăm să ne informații cu privire la modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe parcursul relației cu noi.

Este posibil să actualizăm această Politică privind confidențialitatea din când în când, fără notificare prealabilă.

Vă puteți exercita drepturile de opoziție, accesare, corectare și anulare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în termenii stabiliți de Lege. Aceste drepturi pot fi exercitate în scris, printr-o scrisoare însoțită de documentul de identitate și adresată către Envisia, la adresa indicată la începutul acestui document sau prin e-mail, la: contact@envisia.eu

Aveți dreptul de a înainte o plângere, în orice moment, către autoritatea națională responsabilă de supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, am aprecia șansa de a gestiona îngrijorările dumneavoastră înainte de a apela la autoritatea națională responsabilă de supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal, prin urmare, vă rugăm să ne contactați pe noi în primul rând.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular sunt confidențiale și securizate.

Datele cu caracter personal la care Envisia are acces sunt stocate fizic și/sau electronic într-un fișier deținut de Envisia, stocat la: Calea Dorobanți 74, București, România, pentru următoarele scopuri: (i) gestionarea relației dumneavoastră cu Envisia, (ii) gestionarea, administrarea, furnizarea, extinderea și îmbunătățirea conținutului, informațiilor și serviciilor oferite de Envisia și (iii) transmiterea corespondenței. Mai jos, vă punem la dispoziție o prezentare mai detaliată a scopurilor.

Prelucrarea și transferul datelor dumneavoastră sunt supervizate în baza cerințelor RGPD, prin clauzele standard adoptate de Legea 190/2018.

În cazul în care deveniți sau sunteți membru al Envisia, autorizați Envisia să vă utilizeze imaginea pentru evenimentele la care participă. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În baza acestei Politici, vă informăm și acceptați că Envisia, în scopurile prezentate anterior și pentru stocarea și siguranța datelor, va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți din alte țări UE și din afara UE. În conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, Envisia face eforturi pentru a respecta obligația privind secretul și confidențialitatea și, în acest scop, a adoptat nivelurile de securitate impuse de legislația în vigoare, implementând măsurile tehnice necesare și luând toate măsurile pentru a evita alterarea, pierderea, furtul, prelucrarea sau accesul neautorizate la datele cu caracter personal.

Dacă respingeți termenii acestei Politici privind confidențialitatea

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această Politică privind confidențialitatea, vă rugăm să nu ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul Site-ului sau prin orice alte mijloace.

Linkuri terțe

Acest Site poate include linkuri către site-urile, pluginuri sau aplicații ale unor terți. Dacă faceți clic pe respectivele linkuri sau accesați respectivele conexiuni, ați putea permite terților să colecteze sau să dezvăluie date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri terțe și ne asumăm responsabilitatea pentru politicile privind confidențialitatea ale acestora. Când navigați de pe Site-ul nostru pe alte site-uri, vă recomandăm să parcurgeți politicile privind confidențialitatea ale site-urilor pe care le accesați.

3.Datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal includ toate informațiile despre o persoană, pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată. Nu include datele anonime, din care au fost eliminate informațiile privind identitatea.

Este posibil să colectăm, utilizăm, stocăm sau transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le grupăm în următoarele categorii:

date de contact, inclusiv adresa de facturare, adresa de livrare, adresa poștală, adresa de e-mail și numerele de telefon;

date privind eligibilitatea, inclusiv istoricul academic și certificate de calificare și/sau instruire. Pentru studenții străini, este posibil ca aceasta să includă copii ale extraselor de cont sau alte informații financiare, pentru a ne asigura că se respectă cerințele privind viza;

date privind angajarea, relevante în cazul în care angajatorul/viitorul angajator achită taxa de participare, inclusiv numele angajatorului, postul și datele de contact de la locul de muncă (adresă de e-mail, număr de telefon și adresă poștală);

date financiare, inclusiv contul bancar, informațiile de facturare, detaliile de facturare și detaliile privind cardul de plată;

date privind identitatea, inclusiv prenumele, numele înainte de căsătorie, numele, numărul matricol, numele de utilizator sau alte informații similare (de exemplu un număr de înregistrare alocat de o instituție externă, care ne dezvăluie informații, precum Henley Business School), starea civilă, formula de adresa, data nașterii și sexul;

date privind preferințele de marketing și comunicare, inclusiv preferințele privind corespondența de marketing și preferințele de comunicare;

date de profil, inclusiv numele de utilizator și parolele (pentru platformele Envisia), achizițiile sau comenzile realizate de dumneavoastră, interesele, preferințele, feedbackul, răspunsurile la sondaje și solicitările transmise către Envisia;

date despre student, inclusiv cursul sau programul la care participați în cadrul Envisia, anii de educație, înregistrări privind reușitele în cadrul cursului sau programului (examen, evaluare sau rezultate), programe de examen, transcrieri ale examenelor, informații privind prezența și progresul, feedback de la instructori și profesori personali (inclusiv referințe cu privire la student), e-mailuri trimise de dumneavoastră către Envisia, e-mailuri trimise/primite de dumneavoastră către sau de la adrese de e-mail Envisia sau mesaje postate pe platforma Envisia VLE, informații privind implicarea dumneavoastră în rețeaua de absolvenți Envisia, informații privind înregistrarea sau participarea dumneavoastră la evenimente organizate/promovate de Envisia, informații privind acuzații de comportament academic necorespunzător sau măsuri disciplinare, informații privind orice circumstanțe atenuante, informații privind solicitările de amânare și plângerile transmise de către sau despre dumneavoastră către Envisia;

date tehnice, inclusiv protocolul de internet (IP), datele de conectare, tipul și versiunea browserului, setările privind fusul orar și locația, tipurile și versiunile de plugin utilizate de browser, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii utilizate pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa site-ul;

date privind tranzacțiile, inclusiv detalii despre plăți către și de la dumneavoastră și alte detalii despre produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi, inclusiv coduri de reducere utilizate;

date privind utilizarea, inclusiv informații privind accesarea site-ului, parcursul de clicuri către, prin și de la site (cu informații despre oră și dată), produse și/sau servicii vizualizate sau căutate, timpii de răspuns ai paginilor, erori de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind activitatea pe pagină (derulare, clicuri și trecerea cu mouse-ul) și metodele utilizate pentru navigarea dinspre site și numerele de telefon utilizate pentru accesarea serviciului de relații cu clienții;

De asemenea, colectăm, utilizăm și dezvăluim Date agregate, precum date statistice sau demografice, indiferent de scop. Este posibil ca Datele agregate să fie derivate din datele cu caracter personal, dar nu sunt considerate date cu caracter personal conform legii, întrucât acestea nu pot fi utilizate, direct sau indirect, pentru a vă dezvălui identitatea. De exemplu, putem utiliza Date agregate privind utilizarea pentru a calcula procentul de utilizatori care utilizează o anumită funcție de pe site. Cu toate acestea, dacă facem legătura între Datele agregate și datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să vă putem identifica, direct sau indirect, considerăm datele combinate ca fiind date cu caracter personal și le gestionăm în conformitate cu această Politică privind confidențialitatea.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Legea impune ca aceste „categorii speciale” de informații cu caracter personal sensibile să fie protejate în mai mare măsură decât celelalte date cu caracter personal.

În anumite situații, este posibil să colectăm, să stocăm și să utilizăm date cu caracter personal sensibile, din „categorii speciale”:

informații privind naționalitatea și statutul de emigrant – aceste informații sunt necesare pentru a ne asigura că, atunci când este cazul, studenții Envisia dețin viza corectă sau au dreptul de studiu pentru a se înscrie în program sau în curs. În acest sens, vom colecta informații, precum copii după pașaport sau viză. Nu putem înregistra studenți pentru un curs sau un program fără a efectua aceste verificări;

informații medicale – este posibil să colectăm aceste informații când o problemă medicală poate afecta studiile în cadrul Envisia (de exemplu, când lipsiți o perioadă lungă de timp sau când solicitați o amânare întrucât starea de sănătate nu vă permite să studiați ori dacă o problemă de sănătate vă afectează performanța, prezența sau rezultatele de la examene). De asemenea, pot include cerințe privind regimul alimentar, dacă participați la un eveniment organizat de Envisia. Aceste informații sunt oferite în mod voluntar.

Dacă nu furnizați datele cu caracter personal

În cazul în care legea sau termenii contractuali ne impun să colectăm date cu caracter personal și nu ne furnizați respectivele date solicitate, este posibil să nu putem duce la îndeplinire contractul cu dumneavoastră (de exemplu, să nu vă putem înscrie într-un curs sau un program ori să vă nu vă putem furniza bunurile sau serviciile). În acest caz, va trebui să anulăm candidatura dumneavoastră sau să vă anulăm/restricționăm accesul la un produs sau serviciu, dar vă vom notifica despre acest lucru la momentul respectiv.

4.Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Apelăm la diferite metode de colectare a datelor cu caracter personal de la și despre dumneavoastră, inclusiv:

Interacțiuni directe. Este posibil să ne furnizați informații despre identitatea dumneavoastră, datele de contact, datele privind eligibilitatea, datele privind angajarea, datele financiare și datele privind preferințele de marketing și comunicare prin intermediul unor formulare sau prin corespondență poștală, electronică, telefonică ori de alt tip. Acestea includ datele cu caracter personal pe care ni le furnizați când:

1. vă înscrieți pentru un curs sau un program;

2. transmiteți o solicitare online și doriți să vă contactăm telefonic;

3. achiziționați produse sau servicii de la noi;

4. discutați cu echipele noastre;

5. creați un cont pe Site-ul nostru;

6. vă abonați la un serviciu sau la o publicație;

7. vă abonați, vă înregistrați sau participați la orice eveniment sau webinar Envisia;

8. ne solicitați să vă transmitem informații de marketing;

9. vă înscrieți într-o competiție, o promoție sau răspundeți la un sondaj sau

10. ne oferiți feedback.

Prin studii. Este posibil să ne oferiți datele dumneavoastră de student în timpul participării la un curs sau la un program. Acestea includ datele cu caracter personal pe care ni le furnizați când:

1. participați la cursuri, seminarii, seminarii online sau alte sesiuni de educare;

2. transmiteți proiecte pentru evaluare;

3. participați la examene sau la alte forme de evaluare;

4. transmiteți orice formulare cu privire la studii;

5. transmiteți întrebări sau nelămuriri unui profesor sau or

6. discutați cu echipele noastre.

Terți. Este posibil să primim date cu caracter personal despre dumneavoastră de la diferiți terți, așa cum se descrie mai jos:

datele de contact, privind eligibilitatea, angajarea și identitatea de la angajator, dacă angajatorul/viitorul angajator achită taxa de participare la un curs sau un program Envisia;

datele privind identitatea, eligibilitatea, tranzacțiile și datele de student din partea unor instituții externe, la care sunteți înregistrați, pentru a participa la cursul sau programul din cadrul Envisia;

datele privind identitatea și datele de student de la orice centru de examinare/evaluare terț sau orice instituție de examinare ori supervizare externă;

datele de student din partea oricărui profesor independent sau prezentator extern contractat de Envisia, care v-a predat în timpul unui curs sau al unui program;

datele privind identitatea și datele de student din partea oricărui furnizor terț de servicii de evaluare/examinare;

datele privind identitatea și datele de student din partea oricărui furnizor terț de servicii de sondare;

datele tehnice din partea furnizorilor de servicii de analiză, precum Google, rețele de publicitate și furnizori de servicii de căutare;;

datele de contact, financiare și privind tranzacțiile de la furnizori de servicii tehnice, de plată și de livrare.

5.Utilizarea datelor datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în măsura permisă de lege. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

când trebuie să executăm contractul pe care l-am semnat sau urmează să îl semnăm cu dumneavoastră;

când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unui terț) și ale dumneavoastră și drepturile fundamentale nu prevalează asupra acestora;

când trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare;

când avem consimțământul dumneavoastră.

Când ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră ca bază legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu când colectăm date cu caracter personal din „categorii speciale” oferite în mod voluntar, așa cum se descrie mai sus în Politică, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare în orice moment, contactându-ne la contact@envisia.eu

Scopurile pentru care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Descriem mai jos modurile în care intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiurile juridice pentru aceste utilizări. Unde este cazul, prezentăm și interesele noastre legitime.

Rețineți că este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal având mai mult de un temei legal, în funcție de scopul specific pentru care utilizăm datele. Vă invităm să ne contactați la contact@envisia.eu dacă aveți nevoie de detalii suplimentare despre temeiurile juridice pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, când utilizarea se bazează pe mai mult de un temei legal, așa cum se indică în tabelul de mai jos.

Rețineți că, dacă sunteți student Envisia, de cele mai multe ori vom avea un contract cu privire la cursul sau programul pe care îl urmați. Prin urmare, temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este executarea contractului pe care îl avem cu dumneavoastră.

Cu toate acestea, uneori, vom avea un contract cu angajatorul sau posibilul dumneavoastră angajator. De exemplu, unele companii vor apela la Envisia pentru prezentări sau cursuri personalizate, adresate unor grupuri de angajați În aceste cazuri, Envisia va avea un contract cu angajatorul, dar nu cu dumneavoastră, ca persoană fizică. În aceste situații, Envisia va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum este nevoie pentru interesele noastre legitime, anume furnizarea serviciilor în baza contractului dintre Envisia și angajatorul dumneavoastră.

Scop/activitate pentru care utilizăm datele cu caracter personal

● Pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor de informații

● Pentru a evalua eligibilitatea de a vă înscrie într-un anumit curs sau program

● Pentru a vă înregistra/înscrie ca student al Envisia

● Pentru a vă prezenta cursul sau programul

● Pentru a vă înregistra în calitate de client nou când achiziționați materiale de învățare de la Envisia

● Pentru a vă înregistra ca furnizor al Envisia

Pentru a gestiona relația cu dumneavoastră, inclusiv:

(a) pentru a vă notifica despre schimbări asupra termenilor și politicii privind confidențialitatea

(b) pentru a vă solicita feedback sau pentru a vă invita să participați la un sondaj

Pentru a participa la sondaje sau studii și exerciții de analiză similare, efectuate de instituții guvernamentale sau alte agenții ori de terți contractați de acestea

În situații mai rare, putem prelucra astfel de informații după cum este nevoie în legătură cu apărarea unor drepturi în justiție și cu protejarea intereselor noastre (sau ale intereselor altcuiva) fără a obține consimțământul din partea dumneavoastră (de exemplu, dacă vă confruntați cu o problemă medicală în timp ce vă aflați la sediile Envisia).

Consimțământul pentru categorii speciale

Nu avem nevoie de consimțământul dumneavoastră dacă utilizăm datele cu caracter personal din categorii speciale în conformitate cu politica scrisă, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

În situații limitate, așa cum se descrie mai sus, vă solicităm consimțământul în scris pentru prelucrarea anumitor date sensibile. În astfel de cazuri, vă vom oferi detalii complete cu privire la informațiile de care avem nevoie și motivele pentru care avem nevoie de acestea, pentru a vă putea decide dacă doriți să ne oferiți consimțământul.

YRețineți că acceptarea unei solicitări de consimțământ din partea noastră nu este o condiție a contractului/dreptului de a studia. Cu toate acestea, este posibil să nu vă putem furniza anumite servicii (precum asistență pentru învățare) dacă nu sunteți de acord să ne furnizați aceste date.

Decizii automate

Deciziile automate au loc atunci când un sistem electronic utilizează informații cu caracter personal pentru a lua decizii, fără intervenția unei persoane. Ni se permite să utilizăm sisteme pentru decizii automate în următoarele situații:

când v-am notificat cu privire la decizie și v-am oferit 21 de zile pentru a solicita reconsiderarea situației;

când un astfel de sistem este necesar pentru exercitarea contractului și am implementat măsuri pentru a vă proteja drepturile;

în situații limitate, având consimțământul dumneavoastră expres, în scris și când am luat măsuri pentru a vă proteja drepturile.

Dacă luăm decizii automate în baza unor informații cu caracter personal sensibile, trebuie să avem consimțământul dumneavoastră explicit, în scris sau ca o astfel de decizie să fie justificată de interesul public și trebuie să implementăm măsuri pentru a vă proteja drepturile

Nu veți face subiectul unor decizii cu impact semnificativ, realizate doar în sistem automat, fără a avea un temei legal în acest sens și fără a vă notifica.

Nu utilizăm tehnologii și sisteme automate de luare a deciziilor când decidem ce mesaje de marketing să vă transmitem. Cu toate acestea, nu avem în vedere luarea altor decizii despre dumneavoastră în baza unor sisteme automate, dar vă vom notifica în scris dacă această situație se schimbă.

Marketing

Ne străduim să vă oferim opțiuni privind anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, mai ales în ceea ce privește activitățile de marketing și publicitate. Vă vom trimite corespondență de marketing doar dacă sunteți de acord cu astfel de corespondență.

Oferte promoționale

Este posibil să utilizăm datele privind identitatea, datele de contact, datele tehnice, datele privind utilizarea și datele de profil pentru a înțelege ce vă doriți sau ce aveți nevoie și ce informații ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Astfel, decidem ce produse, servicii și oferte ar putea fi relevante pentru dumneavoastră (denumite marketing).

Veți primi mesaje de marketing dacă ați solicitat astfel de informații sau dacă ați achiziționat bunuri ori servicii de la noi sau dacă ne-ați oferit detaliile când v-ați înregistrat pentru un concurs ori o promoție și nu ați decis să renunțați la a primi informații de marketing.

Marketing din partea terților

Vom obține consimțământul dumneavoastră expres înainte de a vă dezvălui datele cu caracter personal unor companii din afara grupului Envisia în scopuri de marketing

Renunțarea

Ne puteți contacta în orice moment pentru a ne solicita să nu vă mai trimitem mesaje de marketing.

Când renunțați la a primi mesaje de marketing, această decizie nu se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat ca urmare a contractului pe care îl aveți cu noi.

Modificarea scopului

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru scopurile pentru care le-am colectat, excepție făcând situațiile în care considerăm că trebuie să le utilizăm în alte scopuri compatibile cu scopul inițial. Dacă doriți informații despre compatibilitatea noului scop de prelucrare cu scopul original, vă rugăm să ne contactați la contact@envisia.eu

Dacă avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop fără legătură cu scopul inițial, vă vom notifica și vă vom explica temeiul juridic pentru noua prelucrare.

Rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără cunoștința sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, în măsura permisă de lege.

6.Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Poate fi nevoie să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal părților prezentate mai jos:

Locații externe, în care se desfășoară părți ale cursurilor sau programelor (ori evenimente) (Envisia poate dezvălui datele privind identitatea pentru înregistrare și pentru a asigura sănătatea și siguranța participanților). În special, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către Henley Business School, parte din University of Reading, cu sediul în Greenlands, Henley-on-Thames RG9 3AU, Marea Britanie. Prin transmiterea de solicitări sau întrebări ori prin achiziționarea sau participarea la orice cursuri sau programe organizate de Henley Business School, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către această instituție în conformitate cu legile privind protecția datelor din Marea Britanie și înțelegeți și acceptați în mod expres că Henley Business School nu este procesator al Envisia și Envisia nu este operator de date cu privire la datele transmise; în plus, exonerați de răspundere Envisia cu privire la utilizarea necorespunzătoare sau încălcarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, care nu reprezintă o consecință directă a acțiunilor sau comportamentului Envisia în urma unei astfel de dezvăluiri.

Viitori angajatori sau furnizori de servicii de învățare, dacă ne solicitați în mod expres să confirmăm datele privind identitatea sau datele de student pentru furnizarea de referințe.

7. Păstrarea datelor cu caracter personal

Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de maximum 3 ani după finalizarea sau încheierea relației dintre dumneavoastră și Envisia, pentru a răspunde solicitărilor, plângerilor sau acțiunilor întreprinse împotriva Envisia de către dumneavoastră în raport cu executarea obligațiilor contractuale.

Puteți solicita ștergerea sau deconstruirea datelor înainte de termenul menționat mai sus, moment în care renunțați la dreptul de a transmite o solicitare, o plângere ori de a depune o acțiune împotriva Envisia cu privire la obligațiile noastre contractuale.

Alte dispoziții:

Politica privind modulele cookie

Ori de câte ori accesați site-ul www.envisia.eu, site-ul va colecta următoarele informații despre vizită: domeniul, zonele din director, sursa, paginile vizitate.

Autorizare

Furnizarea datelor cu caracter personal prin orice mijloace și/sau accesarea site-ului www.envisia.eu reprezintă autorizarea expresă a Envisia privind prelucrarea descrisă în paragrafele anterioare și aprobarea și acceptarea de către dumneavoastră a tuturor declarațiilor și demersurile cuprinse în respectivele paragrafe.

Pentru informații suplimentare, consultați TERMENII ȘI CONDIȚIILE.

Email: contact@envisia.eu