Conținutul furnizat de Envisia pe site face obiectul termenilor și condițiilor de mai jos, care se aplică tuturor informațiile de pe „Envisia.eu” sau orice alt nume de domeniu alias cu același conținut. Vă invităm să le parcurgeți cu atenție. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, confirmați că sunteți de acord cu acestea. Pentru detalii privind colectarea, utilizarea și stocarea informațiilor utilizatorilor, accesați Politica privind confidențialitatea. Acest document nu include termenii și condițiile abonamentului de student Envisia sau ale abonamentului pentru acces la cursuri, conferințe etc., care sunt detaliate în documentele care vă sunt puse la dispoziție înainte de activarea unui astfel de abonament.

1. Proprietatea intelectuală: Întregul conținut de pe Site, inclusiv textele, imaginile statice și animate, bazele de date, programele etc., sunt proprietatea exclusivă a Envisia sau a licențiatorilor săi și este protejat de prevederile internaționale privind dreptul de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile care nu sunt prezentate în mod expres sunt rezervate.

2. Utilizarea conținutului site-ului: Prin prezenta, Envisia vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă și pe o perioadă nedeterminată, ce poate fi revocată în orice moment, fără motiv, pentru a accesa, a afișa, a descărca după cum este nevoie pentru afișare și pentru a imprima un exemplar al conținutul afișat pe Site, pe un singur computer și numai pentru utilizare în nume personal, cu condiția să nu modificați conținutul Site-ului în niciun fel și să păstrați notificările privind dreptul de proprietate și alte notificări de proprietate afișate pe conținutul Site-ului. Imprimarea paginilor de pe Site este autorizată doar pentru uz privat, personal, de către utilizator, în limitele legislației naționale privind proprietatea intelectuală. Este permisă crearea unei legături către Site, fără cadre, direct către pagina principală a Site-ului http://www.Envisia.eu, excluzând orice altă adresă. Site-ul vă pune la dispoziție o opțiune explicită pentru transmiterea anumitor secțiuni de conținut unui prieten. Vă asumați responsabilitatea pentru utilizarea acestei opțiuni, care este menită doar pentru corespondență privată, excluzând în mod special opțiunea de postare pe liste de corespondență. Nu puteți reproduce, modifica, distribui, transmite, posta sau dezvălui în alt mod conținutul Site-ului fără acordul prealabil, în scris al Envisia.

3. Postările utilizatorilor: Luați la cunoștință, sunteți de acord și garantați că Envisia va deține și va dispune de dreptul nerestricționat de a utiliza, publica și exploata în orice alt mod toate informațiile pe care le postați sau publicați în alt fel pe Site. Pentru mai multe informații privind natura informațiilor cu caracter personal colectate, utilizarea și protejarea acestora, consultați Politica privind confidențialitatea.

4. Site-uri web terțe: Site-ul oferă linkuri către site-uri web terțe, pe care le puteți utiliza după cum doriți. Envisia nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, termenii de utilizare sau politicile de confidențialitate ale acestor site-uri web terțe.

5. Cod de acces personal: Numai utilizatorii care au un cod de acces personal și confidențial furnizat de Envisia sunt autorizați să utilizeze secțiunile restricționate ale Site-ului. Vă asumați responsabilitatea pentru utilizarea Site-ului în conformitate cu regulile de utilizare și prezentul acord. Vă veți asigura că alte persoane nu vor avea acces la Site. În cazul în care știți că o altă persoană accesează secțiunile restricționate ale Site-ului, veți notifica Envisia cu privire la fraudă în cel mai scurt timp posibil și veți confirma informațiile prin intermediul unei scrisori recomandate. În cazul unei dispute, sunteți de acord ca informațiile înregistrate pe serverele Envisia cu privire la utilizarea Site-ului și, în special, cu privire la codurile de acces care v-au fost puse la dispoziție, care pot fi puse la dispoziție de Envisia, să fie luate în considerare ca dovezi concludente între părți.

6. Declinarea responsabilității: Informațiile puse la dispoziție pe Site pot fi modificate fără notificare. Envisia nu garantează că aceste informații sunt exacte, complete sau potrivite sau că au fost verificate de Envisia. Informațiile furnizate pe Site sunt considerate îndrumări aproximative. Envisia vă recomandă să discutați cu un profesionist și să completați informațiile pe cont propriu. Envisia declină orice responsabilitate cu privire la informațiile de pe Site și orice responsabilitate care apar ca urmare a neglijenței sau în alt mod, în raport cu aceste informații. Envisia nu garantează că Site-ul va funcționa fără erori sau fără întreruperi.

7. Jurisdicție: Site-ul a fost creat în România. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu acești termeni și condiții, fără a aduce atingere oricăror acțiuni contractuale sau delictuale întreprinse de Envisia. Orice litigii legate de interpretarea sau executarea termenilor contractuali definiți în acest document se supun exclusiv jurisdicției tribunalelor din România și legii române.

Copyright 2019 ENVISIA